اخبار اجتماعی

توجه ویژه دولت برای بیمه تمام زنان سرپرست خانوار روستایی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شیرکانی در مراسم امضای تفاهمنامه صندوق بیمه اجتماعی با وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تفاهمنامه امروز یکی از بهترین و ماندگارترین تفاهمنامه‌های جهاد کشاورزی است، گفت: این تفاهمنامه یکی از آرزوهای ما و یکی از دغدغه‌های مهم زنان روستایی است. به دلیل آنکه بسیاری از زنان روستایی بدسرپرست و یا خودسرپرست در روستاها هستند، گاهی توان پرداخت همین مبلغ کم را هم ندارند بنابراین طرح بیمه

در ادامه این مراسم علی شیرکانی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، گفت: اغلب بیمه‌های کشور وابسته به شغل افراد است بنابراین بسیاری از افراد مزد بگیر که دارای شغل رسمی نیستند از نعمت بیمه بی‌بهره می‌مانند به همین منظور صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در سال ۱۳۸۳ به منظور تحت پوشش قرار دادن تمام افراد غیر مزد بگیر روستایی و کشاورز و حاشیه نشینان تأسیس شد.

وی تاکید کرد: زنده نگه داشتن روستاها مسئله مهم امروز است، زیرا حل بسیاری از بحران‌های جهانی با زنده نگه داشتن روستاها امکان پذیر است. حفظ امنیت غذایی و محیط زیست با حفظ روستاها ممکن است و یکی از راه‌های زنده کردن روستاها توجه به خدمات و امکانات روستاها است. با وجود آنکه برخی از امکانات اعم از برق و گاز و آب ارائه می‌شود و امروزه بحث اینترنت در روستاها مطرح است. اما آیا این امکانات برای حفظ روستاها و روستاییان کافی است؟

شیرکانی مسئله مهم دیگر در روستاها را حفظ هویت روستایی نامید و گفت: زمانی روستاییان سعی در پنهان نمودن هویت روستایی خود داشتند اما امروزه به روستایی بودن خود افتخار می‌کنند. مسئله مهم این است که روستایی باید آینده خود را در روستا ببیند و لذا دلیل مهاجرت و حاشیه نشینی او نباید آینده او باشد.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات خوب برای آینده روستاییان همین بیمه کشاورزان و روستاییان است که به نوعی آینده آنها را تضمین می‌کند و به آنها می‌گوید که به مانند یک شهروند شهری بیمه داشته باشد و بتواند از مزایای آن در زمان میانسالی و بازنشستگی استفاده کنند.

شیرکانی در ادامه به تشریح بیمه صندوق اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر پرداخت و گفت: در بیمه این صندوق دوسوم حق بیمه توسط دولت و تنها یک سوم معادل ۵ درصد آن را بیمه شده پرداخت می‌کند. توجه شود که مبلغ حق بیمه پرداختی این صندوق ۲۷.۵۰۰ تومان در سطح اول و در سطح هشتم ۷۰ هزار تومان است. با این وجود هنوز هم کسانی هستند که توانایی پرداخت همین مبلغ را نیز ندارند از طرف دیگر به دلیل اختیاری بودن این بیمه روستاییان و کشاورزان ضرورتی برای بیمه نمودن خود نمی‌بینند. بنابراین طرح پوشش بیمه‌ای رایگان بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار روستایی و عشایری به تصویب دولت رسید. در این طرح در سال اول به طور رایگان و در سالهای بعد به ترتیب از یک تا ۵ درصد حق بیمه را پرداخت خواهد کرد. این بیمه نوعی کمک به روستاییان و کشاورزان با حفظ کرامت و عزت نفس آنها است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی افزود: در این طرح سعی شده است که به زنان روستایی توجه ویژه‌ای شود به ویژه زنان سرپرست خانوار، هدف ما این است که هیچ زن روستایی سرپرست خانواری فاقد پوشش بیمه‌ای نباشد. چراکه حمایت از زنان سرپرست خانوار وظیفه دینی و ملی ما است.

منبع خبر

نوشته های مرتبط

آتش چهار منزل کپری را در هشتبندی خاکستر کرد

پَرنیوز

مرغ به جان مردم افتاد

پَرنیوز

آتش سوزی در یک منزل دو طبقه/ تمام ساختمان شعله ور بود

پَرنیوز

ارسال دیدگاه