اخبار اجتماعی

ایتالیا از توسعه پایدار کشاورزی در ایران حمایت می کند

تهران – ایتالیا طی سه سال گذشته طرحی را در زمینه تقویت جوامع روستایی از طریق کشاورزی پایدار در ایران اجرا کرده است.

پروژه ، بهار (تقویت مشارکت CSO برای رشد کشاورزی مسئولانه و فراگیر از طریق توسعه تعاونی های روستایی) ، پس از سه سال فعالیت در ایران در حال پایان یافتن است.

با هدف سنجش دستاوردهای ابتکار عمل و بحث در مورد استراتژی های آینده ، روز سه شنبه یک کنفرانس سرمایه بزرگ با حضور ذینفعان اصلی پروژه و نمایندگان جنبش تعاونی در هر دو کشور برگزار شد. p>

هدف این طرح تقویت ظرفیت تعاونی ها و انجمن های تعاونی برای ارتقا growth رشد فراگیر و پایدار از طریق حمایت از تولیدکنندگان روستایی در شهرستان بم و استان کرمان بود.

توسط جامعه ایرانی برای حمایت و کمک به افراد آسیب دیده اجتماعی (SPASDI) ، با همکاری سازمان غیردولتی ایتالیایی Haliéus (لگا پسکا برای پروژه های همکاری بین المللی) و Legacoop ، قدیمی ترین سازمان تعاونی ایتالیا ، و توسط اتحادیه اروپا در چارچوب برنامه موضوعی سازمانهای جامعه مدنی و مقامات محلی تأمین مالی شده است.

پروژه بهار بخشی از همکاری گسترده تر بین ایتالیا و ایران در زمینه حمایت از جوامع مدنی و به ویژه از محروم ترین گروه های اجتماعی است.

این کنفرانس توسط سخنان مقدماتی جوزپه پرون ، سفیر ایتالیا افتتاح شد.

پس از تأیید نتایج مهم حاصل شده توسط مروجان این طرح ، نماینده ایتالیا پروژه SPRING را “نمونه مهمی از بسیج و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر جامعه ما از طریق یک رویکرد مشارکتی با هدف تقویت سازمانی و مهارتهای مدیریتی کشاورزان محلی ، با ایجاد چشم انداز توسعه پایدار و بهبود شرایط زندگی آنها. ”

پرون سپس بر نقش اساسی جنبش تعاونی ، چه در ایتالیا و چه در ایران ، در ترویج توسعه اقتصادی گسترده تر و فراگیر تأکید کرد.

همه شرکت کنندگان در جلسه قدردانی خود را از نتیجه پروژه به اشتراک گذاشتند ، بهترین شیوه های به کار رفته و تفاوتی که در زندگی جوامع محلی ایجاد کردند را به تصویر کشیدند و زمینه را برای ادامه کار مشترک انجام شده با SPRING فراهم کردند.

FB / MG

نوشته های مرتبط

شکار غیرقانونی به لطف قفل شدن ویروس کرونا ویروس: رسمی DOE

پَرنیوز

نقش مدیریت روستاها در توسعه روستایی

پَرنیوز

واکسن COVID-19 برای افراد مسن و معلول جنگ

پَرنیوز

ارسال دیدگاه