اخبار اجتماعی

کنفرانس ملی آموزش زبان فارسی در حال انجام است

تهران – سومین کنفرانس ملی آموزش زبان فارسی به سخنرانان غیرفارسی عملاً از 20 تا 21 ژانویه برگزار می شود. “آموزش ادبیات ، تاریخ و فرهنگ به سخنرانان غیرفارسی” ، همایش دوسالانه به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

نقش ادبیات ، تاریخ و فرهنگ ایران در توسعه آموزش زبان فارسی ، تاریخ آموزش فارسی در داخل ایران و خارج ، نقش سایر کشورهای فارسی زبان در گسترش زبان فارسی در گذشته و حال ، مطالعه فعالیت های موسسات فارسی زبان در ایران و سهم ایران شناسان غیر ایرانی در توسعه زبان فارسی از جمله موضوعات این کنفرانس است.

اولین دوره کنفرانس در سال 2017 با محوریت تجزیه و تحلیل منابع آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان و دومین کنفرانس در سال 2019 با محوریت استاندارد سازی مطالب آموزشی برگزار شد.

FB / MG

نوشته های مرتبط

شکار غیرقانونی به لطف قفل شدن ویروس کرونا ویروس: رسمی DOE

پَرنیوز

نقش مدیریت روستاها در توسعه روستایی

پَرنیوز

واکسن COVID-19 برای افراد مسن و معلول جنگ

پَرنیوز

ارسال دیدگاه