اخبار اقتصادی

2200 واحد صنعتی ، معدنی فعال در مناطق ویژه و آزاد

تهران- دبیر شورای عالی مناطق آزاد ایران اعلام کرد که اکنون 2200 واحد صنعتی و معدنی در مناطق آزاد تجاری کشور و مناطق ویژه اقتصادی فعال هستند.

مرتضی بانک همچنین گفته است که علی رغم محدودیت ها و موانع ناشی از مسائل ارزی ، مالیاتی و گمرکی ، همچنین تحریم ها و بیماری همه گیر ویروس کرونا ، برخی از دستاوردهای ارزشمند در زمینه سرمایه گذاری بصورت رایگان مشاهده می شود. مناطق تجاری و مناطق ویژه اقتصادی کشور.

داده های منتشر شده توسط وزارت دارایی و امور اقتصادی نشان می دهد 89.843 تریلیون ریال (حدود 2.139 میلیارد دلار) سرمایه گذاری داخلی در مناطق ویژه اقتصادی ایران طی سال تقویم گذشته ایران (به پایان رسید در 19 مارس 2020) که 173 درصد بیشتر از رقم سال قبل بوده است.

ایجاد مناطق آزاد تجاری در ایران به تقویم سال 1368 ایران (مارس 1989 – مارس 1990) به دنبال سقوط درآمد نفتی این کشور در سال قبل برمی گردد که دولت را وادار به تقویت صادرات غیرنفتی کرد.

با توجه به نقش مهمی که مناطق آزاد تجاری در ارتقا export صادرات و اشتغال کشور دارند ، ایران به طور جدی توسعه مناطق موجود خود و ایجاد مناطق جدید را نیز دنبال می کند.

کارشناسی ارشد / کارشناسی ارشد

نوشته های مرتبط

بندر خدمات صادراتی جنوب تومباک عملیاتی می شود

پَرنیوز

روحانی آزادراه بزرگ نزدیک تهران پایتخت را افتتاح کرد

پَرنیوز

کره جنوبی به زودی 1 میلیارد دلار از دارایی های منجمد شده ایران را آزاد می کند

پَرنیوز

ارسال دیدگاه