نویسنده: پَرنیوز

اخبار بین الملل

اعلام مقررات منع رفت و آمد در مینیاپولیس آمریکا

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، حفاظی که به دور پاسگاه کشیده شده بود، به دست معترضان کنده شد و تظاهرکنندگان این ساختمان پلیس و دو ساختمان همجوار...

آخرین آمار و وضعیت ویروس کرونا

برای آگاهی از آخرین آمار ویروس و بیماری کرونا در ایران و جهان، آشنایی کامل با این ویروس خطرناک و روش های پیشگیری و درمان به این صفحه مراجعه کنید.