دسته بندی: قیمت ها

اخبار ویژه قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین به دلار و تومان امروز پنجشنبه ۱۴ فروردین

پَرنیوز
قیمت بیت کوین در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۱۴ فروردین ساعت ۱۴ با 348 دلار افزایش، 6,658 دلار معامله شد. برای آگاهی از قیمت اتریوم...
قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین به دلار و تومان امروز چهارشنبه ۱۳ فروردین

پَرنیوز
قیمت بیت کوین در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۱۳ فروردین ساعت ۱۴ با 143 دلار کاهش، 6,305 دلار معامله شد. برای آگاهی از قیمت اتریوم...
قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین به دلار و تومان امروز سه شنبه ۱۲ فروردین

پَرنیوز
قیمت بیت کوین در بازار آزاد امروز سه شنبه ۱۲ فروردین ساعت ۱۳ با 220 دلار افزایش، 6,491 دلار معامله شد. برای آگاهی از قیمت...