دسته بندی: قمیت درهم

قمیت درهم

قیمت درهم امارات در بازار امروز شنبه ۳۱ خرداد

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز شنبه ۳۱ خرداد ساعت ۱۶ با 112 تومان افزایش، 5,274 تومان معامله شد. در طی معاملات...
قمیت درهم

قیمت درهم امارات در بازار امروز پنجشنبه ۲۹ خرداد

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۲۹ خرداد ساعت ۱۵ با 68 تومان افزایش، 5,161 تومان معامله شد. در طی معاملات...
قمیت درهم

قیمت درهم امارات در بازار امروز سه شنبه ۲۷ خرداد

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز سه شنبه ۲۷ خرداد ساعت ۱۹ با 75 تومان افزایش، 5,093 تومان معامله شد. در طی...
قمیت درهم

قیمت درهم امارات در بازار امروز دوشنبه ۲۶ خرداد

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز دوشنبه ۲۶ خرداد ساعت ۱۶ با 101 تومان افزایش، 5,025 تومان معامله شد. در طی معاملات...
قمیت درهم

قیمت درهم امارات در بازار امروز شنبه ۲۴ خرداد

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز شنبه ۲۴ خرداد ساعت ۱۶ با 8 تومان کاهش، 4,925 تومان معامله شد. در طی معاملات...
قمیت درهم

قیمت درهم امارات در بازار امروز پنجشنبه ۲۲ خرداد

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۲۲ خرداد ساعت ۱۵ با 3 تومان کاهش، 4,933 تومان معامله شد. در طی معاملات...
قمیت درهم

قیمت درهم امارات در بازار امروز چهارشنبه ۲۱ خرداد

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۲۱ خرداد ساعت ۱۶ با 63 تومان افزایش، 4,943 تومان معامله شد. در طی معاملات...
قمیت درهم

قیمت درهم امارات در بازار امروز سه شنبه ۲۰ خرداد

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز سه شنبه ۲۰ خرداد ساعت ۱۷ با 52 تومان افزایش، 4,884 تومان معامله شد. در طی...
قمیت درهم

قیمت درهم امارات در بازار امروز دوشنبه ۱۹ خرداد

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز دوشنبه ۱۹ خرداد ساعت ۱۶ با 23 تومان کاهش، 4,827 تومان معامله شد. در طی معاملات...
قمیت درهم

قیمت درهم امارات در بازار امروز یکشنبه ۱۸ خرداد

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز یکشنبه ۱۸ خرداد ساعت ۱۶ بدون هیچ تغییری، 4,850 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز،...

آخرین آمار و وضعیت ویروس کرونا

برای آگاهی از آخرین آمار ویروس و بیماری کرونا در ایران و جهان، آشنایی کامل با این ویروس خطرناک و روش های پیشگیری و درمان به این صفحه مراجعه کنید.