دسته بندی: قمیت درهم

اخبار ویژه قمیت درهم

قیمت درهم امارات در بازار امروز سه شنبه ۲۷ اسفند

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز سه شنبه ۲۷ اسفند ساعت ۲۱ با 66 تومان افزایش، 4,413 تومان معامله شد. در طی...
قمیت درهم

قیمت درهم امارات در بازار امروز یکشنبه ۲۵ اسفند

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز یکشنبه ۲۵ اسفند ساعت ۱۶ با 54 تومان افزایش، 4,298 تومان معامله شد. در طی معاملات...
قمیت درهم

قیمت درهم امارات در بازار امروز پنجشنبه ۲۲ اسفند

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۲۲ اسفند ساعت ۱۶ با 7 تومان کاهش، 4,225 تومان معامله شد. در طی معاملات...
قمیت درهم

قیمت درهم امارات در بازار امروز شنبه ۱۷ اسفند

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز شنبه ۱۷ اسفند ساعت ۱۸ با 14 تومان افزایش، 4,210 تومان معامله شد. در طی معاملات...
قمیت درهم

قیمت درهم امارات در بازار امروز پنجشنبه ۱۵ اسفند

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۱۵ اسفند ساعت ۱۵ با 48 تومان کاهش، 4,191 تومان معامله شد. در طی معاملات...