دسته بندی: قیمت دلار

اخبار ویژه قیمت دلار

قیمت دلار در بازار امروز پنجشنبه ۲۹ اسفند

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت دلار در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۲۹ اسفند بدون هیچ تغییری، 14,903 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 15,755 تومان...
اخبار ویژه قیمت دلار

قیمت دلار در بازار امروز دوشنبه ۲۶ اسفند

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت دلار در بازار آزاد امروز دوشنبه ۲۶ اسفند با 846 تومان افزایش، 15,649 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 15,655...
اخبار ویژه قیمت دلار

قیمت دلار در بازار امروز یکشنبه ۲۵ اسفند

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت دلار در بازار آزاد امروز یکشنبه ۲۵ اسفند با 8 تومان کاهش، 14,797 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 14,855...
اخبار ویژه قیمت دلار

قیمت دلار در بازار امروز شنبه ۲۴ اسفند

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت دلار در بازار آزاد امروز شنبه ۲۴ اسفند با 54 تومان کاهش، 14,797 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 14,855...
اخبار ویژه قیمت دلار

قیمت دلار در بازار امروز پنجشنبه ۲۲ اسفند

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت دلار در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۲۲ اسفند با 10 تومان کاهش، 14,845 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 14,855...
اخبار ویژه قیمت دلار

قیمت دلار در بازار امروز چهارشنبه ۲۱ اسفند

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت دلار در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۲۱ اسفند با 250 تومان کاهش، 14,855 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 15,105...
اخبار ویژه قیمت دلار

قیمت دلار در بازار امروز سه شنبه ۲۰ اسفند

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت دلار در بازار آزاد امروز سه شنبه ۲۰ اسفند با 98 تومان کاهش، 15,105 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز،...
اخبار ویژه قیمت دلار

قیمت دلار در بازار امروز دوشنبه ۱۹ اسفند

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت دلار در بازار آزاد امروز دوشنبه ۱۹ اسفند با 203 تومان افزایش، 15,199 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 15,205...
اخبار ویژه قیمت دلار

قیمت دلار در بازار امروز شنبه ۱۷ اسفند

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت دلار در بازار آزاد امروز شنبه ۱۷ اسفند با 1 تومان افزایش، 14,996 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 15,005...