دسته بندی: قیمت یورو

قیمت یورو

قیمت یورو در بازار امروز شنبه ۳۱ خرداد

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت یورو در بازار آزاد امروز شنبه ۳۱ خرداد با 259 تومان افزایش، 20,602 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 20,602 تومان بیشترین...
قیمت یورو

قیمت یورو در بازار امروز پنجشنبه ۲۹ خرداد

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت یورو در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۲۹ خرداد با 141 تومان افزایش، 20,343 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 20,361 تومان بیشترین...
قیمت یورو

قیمت یورو در بازار امروز سه شنبه ۲۷ خرداد

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت یورو در بازار آزاد امروز سه شنبه ۲۷ خرداد با 217 تومان افزایش، 20,100 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 20,111 تومان...
قیمت یورو

قیمت یورو در بازار امروز دوشنبه ۲۶ خرداد

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت یورو در بازار آزاد امروز دوشنبه ۲۶ خرداد با 120 تومان افزایش، 19,880 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 19,891 تومان بیشترین...
قیمت یورو

قیمت یورو در بازار امروز یکشنبه ۲۵ خرداد

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت یورو در بازار آزاد امروز یکشنبه ۲۵ خرداد با 3 تومان کاهش، 19,756 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 19,761 تومان بیشترین...
قیمت یورو

قیمت یورو در بازار امروز شنبه ۲۴ خرداد

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت یورو در بازار آزاد امروز شنبه ۲۴ خرداد بدون هیچ تغییری، 19,759 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 19,761 تومان بیشترین قیمت...
قیمت یورو

قیمت یورو در بازار امروز پنجشنبه ۲۲ خرداد

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت یورو در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۲۲ خرداد با 850 تومان افزایش، 19,750 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 19,761 تومان بیشترین...
قیمت یورو

قیمت یورو در بازار امروز چهارشنبه ۲۱ خرداد

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت یورو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۲۱ خرداد با 250 تومان افزایش، 18,850 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 18,861 تومان بیشترین...
قیمت یورو

قیمت یورو در بازار امروز سه شنبه ۲۰ خرداد

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت یورو در بازار آزاد امروز سه شنبه ۲۰ خرداد با 4 تومان کاهش، 18,600 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 18,611 تومان...

آخرین آمار و وضعیت ویروس کرونا

برای آگاهی از آخرین آمار ویروس و بیماری کرونا در ایران و جهان، آشنایی کامل با این ویروس خطرناک و روش های پیشگیری و درمان به این صفحه مراجعه کنید.