دسته بندی: قیمت یورو

قیمت یورو

قیمت یورو در بازار امروز یکشنبه ۲۵ اسفند

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت یورو در بازار آزاد امروز یکشنبه ۲۵ اسفند با 7 تومان افزایش، 16,706 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 16,710 تومان بیشترین...
قیمت یورو

قیمت یورو در بازار امروز شنبه ۲۴ اسفند

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت یورو در بازار آزاد امروز شنبه ۲۴ اسفند با 2 تومان افزایش، 16,701 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 16,710 تومان بیشترین...
قیمت یورو

قیمت یورو در بازار امروز پنجشنبه ۲۲ اسفند

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت یورو در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۲۲ اسفند با 4 تومان افزایش، 16,703 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 16,710 تومان بیشترین...
قیمت یورو

قیمت یورو در بازار امروز چهارشنبه ۲۱ اسفند

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت یورو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۲۱ اسفند با 96 تومان کاهش، 16,703 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 16,810 تومان بیشترین...
قیمت یورو

قیمت یورو در بازار امروز شنبه ۱۷ اسفند

پَرنیوز
به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت یورو در بازار آزاد امروز شنبه ۱۷ اسفند با 4 تومان کاهش، 16,499 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 16,510 تومان بیشترین...