برچسب: ابطال

اخبار فرهنگی

ابطال یک دستورالعمل ابهام برانگیز برای «پرداخت پاداش به اخذ سند مالکیت موقوفات»

پَرنیوز
متن کامل دادنامه ابطال دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش اخذ سند مالکیت رقبات موقوفات بقاع متبرکه و اماکن مذهبی  شماره دادنامه: ۴۴۰ تاریخ دادنامه: ۲۰؍۳؍۱۳۹۹ شماره...