برچسب: ابوالفضل فاتح

اخبار فرهنگی

احتمال بزرگترین انتخابات دهه‌های اخیر آمریکا

پَرنیوز
انتخابات ۲۰۲۰ می‌تواند یکی از بزرگترین انتخابات دهه‌های اخیر آمریکا باشد. تا پیش از ۱۹۰۰ همواره بیش از ۷۰ درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت...