برچسب: ابوذر نصراللهی

اخبار فرهنگی

داروغه زاده (معاون سابق سازمان سینمایی) تبرئه شد

پَرنیوز
  به گزارش تابناک ابوذر نصراللهی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری ایرنا درباره تشکیل این اظهار کرد: موکل با شکایت دادسرای...