برچسب: اتاقی از آن خود

اخبار فرهنگی

اتاقی از آن خود؛ خواهر شکسپیر هنوز زنده است

پَرنیوز
مارال لطیفی در «معرفی و نقد کتاب تهران» نوشت: اتاقی از آن خود جستاری است درباره‌ی «زن و داستان» که ویرجینیا وولف (۱۸۸۲- ۱۹۴۱) در...