برچسب: اتاق اصناف تهران

اخبار اجتماعی

نظارت پلیس اماکن بر کسب و کارهای اینترنتی

پَرنیوز
به گزارش ایسنا سرهنگ نادر مرادی با اشاره به اینکه روز گذشته نشست تخصصی پیرامون بررسی آخرین وضعیت کسب و کارهای اینترنتی و مشاغل در...