برچسب: اتاق بازگانی ایران

اخبار اقتصادی

پشت پرده وارد کردن ۷۰۰ پورشه توسط پیرزن روستایی

پَرنیوز
به گزارش «تابناک»، رئیس اتاق بازگانی ایران و چین در برنامه تلویزیونی گفت: از سال ۹۱ مدام این داستان را تعریف می‌کنند. مشخص است که...