برچسب: اتاق تعاون

اخبار سیاسی

جهانگیری: دوره جدید تحریم‌ها ویژه است

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری از بخش تعاون به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصاد کشور یاد کرد و گفت: بخش تعاون یکی از...