برچسب: اتباع ایرانی

اخبار سیاسی

ایران در دفاع از منافع و حقوق اتباع خود مسامحه نخواهد کرد

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن رد اقدام دولت بحرین در صدور رای علیه بانک المستقبل، مدیران آن و چند...