برچسب: اتحادیه اروپا و آمریکا

اخبار سیاسی

ترامپ آماده پرداخت هزینه برای رسیدن به توافق با ایران است

پَرنیوز
رضا ذبیحی، در گفتگو با ایسنا درباره تلاش دولت ترامپ برای فعال کردن مکانسیم ماشه گفت:‌ به لحاظ حقوق بین الملل فعال شدن مکانسیم ماشه...