برچسب: اتحادیه بین المجالس مجلس شورای اسلامی

اخبار سیاسی

قدردانی جمالی از همکاری دبیر کل اتحادیه بین المجالس 

پَرنیوز
به گزارش ایسنا متن پیام محمد جواد جمالی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به مارتین چانگانگ دبیرکل اتحادیه بین المجالس به شرح...