برچسب: اتیسم

اخبار اجتماعی

توصیه‌هایی به خانواده‌های دارای فرزند اتیسم در روزهای کرونایی

پَرنیوز
امین رفیعی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اتیسم نوعی اختلال طیف رشدی است، می‌گوید: شدت طیف اتیسم از شدید تا ضعیف متغیر است؛...
اخبار اجتماعی

توصیه‌هایی به خانواده‌های دارای فرزند اوتیسم در روزهای کرونایی

پَرنیوز
امین رفیعی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اوتیسم نوعی اختلال طیف رشدی است، می‌گوید: شدت طیف اوتیسم از شدید تا ضعیف متغیر است؛...
اخبار اجتماعی

روﻧﻣﺎﯾﯽ از پنج عنوان کتاب راهنمای ویژه والدین دارای دانش آموز اتیسم

پَرنیوز
به گزارش ایسنا سید جواد حسینی اظهارکرد: این کتاب‌ها شامل آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ اتیسم، رفتن به آرایشگاه، ﻋوض ﮐردن ﻣﻧزل، رفتن به ﻣطب ﭘزﺷﮏ و نحوه...