برچسب: اثر طبیعی

اخبار سیاسی

محدوده وقفی دماوند داخل عرصه اثر ملی است

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، روز گذشته به نقل از سازمان جنگل‌ها خبر صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف منتشر شد....