برچسب: اجرای طرح زوج و فرد

اخبار اجتماعی

اجرای هر طرح جدید ترافیکی نیازمند تصویب ستادملی کرونا است

پَرنیوز
محمد تقی زاده در گفتگو با ایسنا، گفت: همانطور که روز گذشته شهردار تهران تاکید کرد« همه باید تابع تصمیمات ستادملی مقابله با کرونا باشند...