برچسب: احتکار دارو

اخبار سیاسی

توضیح قوه قضاییه درباره متهم پرونده احتکار اقلام پزشکی

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: از آنجا که مدرک تحصیلی در عنوان اتهامی اثرگذار نبوده این ادعا و مدارک، مورد بررسی...