برچسب: احساس بیهودگی

اخبار اجتماعی

شما هم در این روزهای خانه‌نشینی چنین احساسی دارید؟

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، وقتی دِیو کیو سی‌و‌چهارساله که در فیلادلفیا مدیر هنری است، فهمید که تا اطلاع ثانوی باید از خانه کار کند، شروع کرد...