برچسب: احسان خاندوزی

اخبار سیاسی

خاندوزی: در تصمیم گیری ها باید به فکر منافع مردم باشیم

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی در تذکری با استناد به ماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس در پاسخ به تذکر کمال علیپور خنکداری، بیان...