برچسب: احضار بن سلمان

اخبار سیاسی

احضار سفیر آلمان به وزارت امور خارجه

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه  اقدام خارج از عرف دیپلماتیک سفارت آلمان در تهران را به منزله دخالت در امور داخلی کشورمان...