برچسب: احضار به دادگاه

اخبار سیاسی

توضیحات اعطا در مورد احضار عضو شورا به دادسرا

پَرنیوز
به  گزارش ایسنا، علی اعطا در واکنش به احضار محمد جواد حق شناس، رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران به دادسرای کارکنان دولت در...