برچسب: احمد سالک

اخبار سیاسی

اولویت اصلی مجلس یازدهم احیای فرهنگ اسلام ناب محمدی است

پَرنیوز
احمد سالک در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص مهم‌ترین اولویت‌های مجلس یازدهم، اظهار کرد: مجلس باید کمر همت برای برخورد با باندهای فساد فرهنگی ببندد....
اخبار سیاسی

«رزمایش کمک مؤمنانه» تمام خیریه‌ها و نهادها را بسیج کرده است

پَرنیوز
احمد سالک در گفت وگو با ایسنا در خصوص «رزمایش کمک مؤمنانه» که طبق فرمایش مقام معظم رهبری برای کمک به نیازمندان در کشور شکل...