برچسب: احمد فلاحی

اخبار سیاسی

نظام آموزشی آموزش و پرورش باید اصلاح شود

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، احمد فلاحی در برنامه پرسشگر درباره اینکه آیا هدایت تحصیلی در انتخاب رشته بچه‌ها موثرتر است یا کنکور؟ گفت: تنها کنکور نیازمند...