برچسب: احمد مسجد جامعی

اخبار اجتماعی

از ایجاد پلازا تا کاهش کیفیت فضاهای اجتماعی در منطقه 14 پایتخت

پَرنیوز
به گزارش ایسنا اعضای شورای شهر تهران در واکنش به گزارش شورایاری منطقه 14 به بیان نکته نظرات خود پرداختند و زهرا صدر اعظم نوری...