برچسب: احمد میدری

اخبار اجتماعی

اشتغال همزمان در دوبخش دولتی و خصوصی، موتور اصلی فقر و کاهش رفاه

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، احمد میدری در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک جهاد دانشگاهی، وزارت رفاه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیرامون “تدوین سند...