برچسب: احیای وزارت بازرگانی

اخبار سیاسی

درخواست جمعی از نمایندگان برای مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، متن درخواست جمعی از نمایندگان برای مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی که تقدیم هیات رییسه مجلس شده، به شرح زیر است:...