برچسب: اخبار جهان

اخبار سیاسی

ترور دانشمند ایرانی همچنان موضوع رسانه های جهان است

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، آلبرت کوچویی، گوینده پیشکسوت رادیو هر روز با مرور تیترها و سرفصل‌های رسانه‌های جهان، مهمترین اخبار دنیا را روایت می‌کند. از مهمترین...
اخبار سیاسی

بازتاب ترور شهید فخری‌زاده در روزنامه های دنیا

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، آلبرت کوچویی، گوینده پیشکسوت رادیو هر روز با مرور تیترها و سرفصل‌های رسانه‌های جهان، مهمترین اخبار دنیا را روایت می‌کند. از مهمترین...
اخبار سیاسی

بازتاب ترور شهید فخری‌زاده در روزنامه های امروز دنیا

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، آلبرت کوچویی، گوینده پیشکسوت رادیو هر روز با مرور تیترها و سرفصل‌های رسانه‌های جهان، مهمترین اخبار دنیا را روایت می‌کند. از مهمترین...
اخبار بین الملل

پیش بینی رسانه های جهان از آمریکای پس از بایدن

پَرنیوز
آلبرت کوچویی، گوینده پیشکسوت رادیو هر روز با مرور تیترها و سرفصل‌های رسانه های جهان، مهمترین اخبار دنیا را روایت می‌کند. مهمترین اخباری که امروز...
اخبار سیاسی

انتخابات آمریکا هنوز دغدغه رسانه های جهان است

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، روایت آلبرت کوچویی از اخبار مهم رسانه های جهان در روز یکشنبه (دوم آذر ماه ماه) به شرح زیر است: همچنان انتخابات آمریکا بسیاری از...
اخبار سیاسی

رقابت ترامپ و کرونا برای رسیدن به صدر اخبار جهان

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، روایت آلبرت کوچویی از اخبار مهم رسانه های جهان در روز یکشنبه (۲۵ آبان ماه) به شرح زیر است: «یو اس ای تودی»،...
اخبار بین الملل

فرش قرمز رسانه های جهان برای جو بایدن

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، آلبرت کوچویی، گوینده پیشکسوت رادیو هر روز با مرور تیترها و سرفصل‌های رسانه های جهان، مهمترین اخبار دنیا را روایت می‌کند. مهمترین...
اخبار سیاسی

فریاد شادی برای کامالا هریس

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، آلبرت کوچویی، گوینده پیشکسوت رادیو هر روز با مرور تیترها و سرفصل‌های رسانه های جهان، مهمترین اخبار دنیا را روایت می‌کند. مهمترین...
اخبار سیاسی

نگرانی رسانه های جهان از حوادث بعد از انتخابات آمریکا

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، آلبرت کوچویی، گوینده پیشکسوت رادیو هر روز با مرور تیترها و سرفصل‌های رسانه های جهان، مهمترین اخبار دنیا را روایت می‌کند. مهمترین اخباری...
اخبار سیاسی

چشم رسانه های جهان به انتخابات آمریکا

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، آلبرت کوچویی، گوینده پیشکسوت رادیو هر روز با مرور تیترها و سرفصل‌های رسانه های جهان، مهمترین اخبار دنیا را روایت می‌کند. مهمترین اخباری...