برچسب: اختلال اینترنت

اخبار اجتماعی

اختلال در ارتباطات مخابراتی امان مردم دلگان را برید

پَرنیوز
فرماندار دلگان گفت: فیبر هوایی نوری که در گذشته بنا به شرایط همان زمان به صورت هوایی اجرا شده، به صورت متوسط ماهانه چندین نوبت...