برچسب: اختلال وسواس فکری عملی

اخبار اجتماعی

اختلالی که به تدریج ذهن را می‌بلعد!

پَرنیوز
شیوا ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، وسواس را شامل وسواس فکری و عملی دانست و اظهار کرد: گاهی وسواس فکری سبب وسواس عملی نیز خواهد...