برچسب: اختیارات ریاست جمهوری

اخبار فرهنگی

پیش نویس لایحه «اصلاح وظایف و اختیارات ریاست جمهوری» چه تغییراتی ایجاد خواهد کرد؟

پَرنیوز
‌قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵،۰۸،۲۲ ‌فصل اول – وظایف اختیارات رییس جمهوری به عنوان رییس قوه...