برچسب: اخذ شناسنامه فرزندان مادران ایرانی دارای همسر خارجی

اخبار سیاسی

روند اخذ شناسنامه فرزندان مادران ایرانی دارای همسر خارجی از تیرماه آغاز می‌شود

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، علی ربیعی در دیدار با جمعی از مادران ایرانی دارای همسران خارجی که در ساختمان کوثر نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، با بیان...