برچسب: اخراج دانشجویان ایرانی

اخبار بین الملل

از شروع اپیدمی‌ها و گرفتن انگشت اتهام به سمت مهاجران تا اخراج دانشجویان ایرانی از مجارستان

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، بر اساس مطالعات انجام شده در رصدخانه ایران، در اپیدمی‌های جهانی معمولا انگشت اتهام به سمت مهاجران گرفته می‌شود؛ به گونه‌ای که...