برچسب: اخلال در نظام اقتصادی کشور

اخبار سیاسی

ختم رسیدگی به پرونده ۱۲ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، در این جلسه دادگاه، آخرین دفاعیات متهمان و وکلایشان اخذ شد و قاضی موحد در پایان دادگاه ختم رسیدگی به این پرونده...