برچسب: اداره برق

اخبار اجتماعی

رویداد جهانی ساعت زمین در استان بوشهر چگونه گذشت

پَرنیوز
این رویداد هر ساله در آخرین شنبه ماه مارس برگزار می شود اما امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا برنامه ها تغییر پیدا کرده و...