برچسب: اداره پست آمریکا

اخبار بین الملل

تقلب کردن به راهبرد انتخاباتی ترامپ تبدیل شده است

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، اروا مهدوی، ستون نویس روزنامه گاردین در مطلبی در این نشریه درباره دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و تاکتیکهایش نوشته است: «رئیس...