برچسب: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

اخبار سیاسی

فضای آزاد مطبوعات و فرصت مبارزه با فساد

پَرنیوز
عبدالکریم گراوند در نشست با اعضا هیات مدیره خانه مطبوعات استان بوشهر با اشاره به نقش مهم رسانه ها در دنیای امروز اظهار کرد: امروزه...
اخبار سیاسی

فضای آزاد مطبوعات زمینه‌های بروز فساد را از بین می‌برد

پَرنیوز
عبدالکریم گراوند در نشست با اعضا هیات مدیره خانه مطبوعات استان بوشهر با اشاره به نقش مهم رسانه ها در دنیای امروز اظهار کرد: امروزه...