برچسب: اداره کل محیط زیست زنجان

اخبار اجتماعی

نخستین گروه پرندگان مهاجر وارد سدها و بندهای خاکی زنجان شدند

پَرنیوز
به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز رستمی گفت: اردک سرسبز و خوتکا به عنوان پیش قراولان پرندگان مهاجر برای زمستان گذرانی وارد سدها و بندهای خاکی...