برچسب: اداره کل میراث فرهنگی تهران

اخبار اجتماعی

برج طغرل سال‌هاست کج شده!

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، خبرها که احتمال کج شدن برج طغرل (بنای سلجوقی) در شهر ری منتشر شدند، حرف و حدیث‌های بعد از انتشار خبر و...