برچسب: اداره کمیسیون‌های پزشکی قانونی استان تهران

اخبار اجتماعی

ارجاع بیش از ۴۰۰۰پرونده قصورپزشکی به پزشکی قانونی استان تهران

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، جعفر نژاد در مراسم افتتاح ساختمان اداره کمیسیون‌های پزشکی قانونی استان تهران که امروز برگزار شد اظهار کرد: طی ده ماهه چهار هزار...