برچسب: ادبیات فارسی

اخبار فرهنگی

ترجمه هایی از ادبیات فارسی که در جوایز شیخ حمد مورد تقدیر قرار گرفتند

پَرنیوز
تهران – چندین ترجمه از ادبیات فارسی در ششمین جایزه شیخ حمد ترجمه و تفاهم بین المللی (SHATIU) در دوحه قطر مورد تقدیر قرار گرفته...