برچسب: ارائه خدمات الکترونیک قضایی

اخبار فرهنگی

سامانه ثنا چیست؟

پَرنیوز
به گزارش «تابناک»، ارائه خدمات الکترونیک قضایی، از طرح‌های بزرگ و مهم دستگاه قضایی می‌باشد که مورد توجه و تاکید مدیران عالی دستگاه قضایی است....