برچسب: اراضی عباس آباد

اخبار اجتماعی

با شعار درد مشترک؛ نمادهای شهری ایران، لبنان و فلسطین سفید شد

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، شرکت نوسازی عباس آباد تهران که عهده‌دار مسئولیت کمیته گردشگری شهری مجمع شهرداران آسیایی است از همه فعالان گردشگری در سراسر شهرهای...