برچسب: اربعین میر محمد موسوی

اخبار سیاسی

مراسم چهلم میر محمد موسوی به صورت مجازی تشکیل خواهد شد

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، در راستای مبارزه با شیوع ویروس کرونا، مراسم  سید محمد میرمحمدی عضو فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام  پنجشنبه ۹۹/۱/۲۱ از ساعت ۲۱ تا ۲۲...
اخبار سیاسی

مراسم چهلم سید محمد میرمحمدی به صورت مجازی برگزار خواهد شد

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، در راستای مبارزه با شیوع ویروس کرونا، مراسم  سید محمد میرمحمدی عضو فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام  پنجشنبه ۹۹/۱/۲۱ از ساعت ۲۱ تا ۲۲...