برچسب: ارتش ایران در دوره قاجار

اخبار سیاسی

از ارتش اجاره ای قجری تا ارتش نمادین رضاخانی

پَرنیوز
به گزارش ایسنا، بیست و ششم آبان ماه سالروز ادغام دیویزیون (لشکر) قزاق، بریگاد (تیپ) مرکزی، ژاندارمری و سایر قوای نظامی پراکنده ایران در یکدیگر...